สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน

สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีด วัคซีนโควิด เข็ม 2 ของ ศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ

1999 - สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม2564 นักข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ใจความว่า นพ.สุระ ยอดเยี่ยมศักดา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ฉีดยากึ่งกลางบางซื่อปฏิบัติการฉีดยาโควิด 19 ให้แก่ราษฎรทั้งใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมทั้งคนภายในต่างจังหวัดที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม2564 ถึงเดี๋ยวนี้รวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งจะถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนเดือนสิงหาคม-ก.ย.นี้
นพ.สุระ กล่าวว่ากล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับราษฎรต่างจังหวัดที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงเวลารับเข็มสองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดยากึ่งกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดฉีดยาเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดยากึ่งกลางบางซื่อที่โรงหมอใกล้บ้าน ก่อนวันนัดฉีดยาขั้นต่ำ 2 อาทิตย์ รวมทั้งมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงหมอที่โล่งความปรารถนาไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงหมอแจ้ง

199 - สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน
นพ.สุระ กล่าวอีกว่า ในช่วงเวลานี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม โดยมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังหมอสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อหน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยเก็บรายนามราษฎรที่ปรารถนารับวัคซีนเข็มสองที่โรงหมอใกล้บ้านรวมทั้งปริมาณวัคซีนมายังที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดต้นสังกัด เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมายัโลภรมควบคุมโรค ในการแบ่งสรรวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันรวมทั้งในขณะที่แจ้งนัดไว้กับราษฎร โดยวันหลังการฉีดยาให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มที่สองลงในระบบตามธรรมดา

“การจัดบริการฉีดยาเข็มสองของศูนย์ฉีดยากึ่งกลางบางซื่อที่โรงหมอใกล้บ้านนั้น เกี่ยวเนื่องถึงโรงหมอสนับสนุนสุขภาพตำบล ช่วยให้ราษฎรมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลผ่านจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงเวลานี้โรงหมอขึ้นตรงต่อกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อม ราษฎรสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการฉีดยาเข็มสองใกล้บ้านแน่ๆไม่มีตกหล่น” นพ.สุระ กล่าว

Share