ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ดังที่มีการพูดถึงในประเด็นเรื่องโรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวสารเลียนแบบได้ทำงานสำรวจข้อพิสูจน์โดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าใจความสำคัญดังที่กล่าวถึงแล้วนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีส่งต่อลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยอ้างถึงโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมกล่าวว่าเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ทุกอายุลงได้หมด ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ลิงก์ดังที่กล่าวถึงแล้วเป็นลิงก์เลียนแบบ ไม่ใช่ลิงก์การลงทะเบียนของโรงพยาบาลราชวิถี
โดยโรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี ที่แก่มากยิ่งกว่า 60 ปี หรือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค รวมทั้งพนักงานโรงพยาบาลราชวิถี ไม่ใช่สามารถจองได้ทุกช่วงอายุดังที่กล่าวอ้าง
โดยผู้ที่แก่มากยิ่งกว่า 60 ปี หรือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค สามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ช่องทางออนไลน์ (Website โรงพยาบาลราชวิถี) ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ คลิกhttps://bit.ly/3pM1sHQ
2. หรือลงทะเบียนในจุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อหน่วยเวชทะเบียน ชั้น 1 ตึกศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ช่องที่ 1) เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันราชการ (เอกสารที่ใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน)
สถานที่ฉีดวัคซีน : ติดต่อจุดเช็คคิวรวมทั้งสำรวจเอกสาร (Zone 1) ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่ง

Share